Szkolenia kompetencyjne

Dlaczego warto?

Wielokrotnie wspominamy na tej stronie - że inwestycja w kompetencje kadry jest najlepszą inwestycją w efektywność firmy.

Na etapie rekrutacji oraz polityki awansów pomagamy dobrać Twoich pracowników pod względem motywacyjnym, ich Curriculum Vitae oceniasz pod względem kwalifikacji zawodowych - natomiast kompetencje to trzecia składowa powodzenia na ścieżce kariery. Zajmujemy się tzw. kompetencjami miękkimi, to znaczy cechami psychofizycznymi oraz umiejętnościami społecznymi. Koncentrujemy się na postawach pracowników (behawioralnych, poznawczych, emocjonalnych), ze szczególnym uwzględnieniem treningu ich umiejętności interpersonalnych.

Mówimy o treningu, ponieważ (w przeciwieństwie do bazowych motywacji zawodowych) kompetencje można ćwiczyć i rozwijać. Planując swój rozwój osobisty postaw przede wszytkim na celowość, gdyż lepiej jest inwestować w niewiele naprawdę potrzebnych rzeczy - niż wiele zupełnie niepotrzebnych. Tutaj my jesteśmy do dyspozycji: pomagając zdiagnozować Twoje prawdziwe potrzeby!

Kategorie szkoleń kompetencyjnych:

Szkolenia przeznaczone dla kadry menedżerskiej oraz osób, od których decyzji i postaw zależy funkcjonowanie firmy w horyzoncie długoterminowym:

 • Pomagamy rozwijać świadomość lidera
 • Szkolimy z zakresu prowadzenia trudnych rozmów, gdy emocje zaczynają odgrywać znaczenie
 • Budzimy motywację do osiągnia celów zgodnych z polityką firmy
Zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w pracę grupową, w tym koordynowanie działań zespołu, planowanie nowych procesów oraz zarządzanie pracą innych członków grupy:

 • Uczymy przygotowywać oraz prowadzić prezentacje w sposób efektywny
 • Pokazujemy, jak zarządzać różnorodnością procesów podczas spotkań firmowych
 • Trenujemy kreatywność członków grup odpowiedzialnych za tworzenie innowacyjnych rozwiązań
ABC dla handlowców: czyli gigantyczny "zastrzyk" kompetencyjny dla osób zajmujących się procesami o charakterze sprzedażowym.

 • Twórcze rozwiązania sprzedażowe
 • Trening perswazyjny w działaniach handlowych
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia skutecznych negocjacji
Szkolenia o charakterze coachingowym: wzbudzające kreatywność w zakresie identyfikacji swoich najsilniejszych stron oraz ich wykorzystania na drodze budowania swojego sukcesu zawodowego.

 • Coaching menedżerski
 • Coaching kariery
 • Ewaluacja stopnia wykorzystania swojego talentu w obecnej pracy