Outplacement

Polityka HR to nie tylko zatrudnianie ludzi...

Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed kierownikiem działu HR jest zwalnianie pracowników. Gdy działanie to nie ma bezpośredniego związku z efektywnością osoby (jest wymuszone np. czynnikami ekonomicznymi), wtedy nieuniknione jest odejście pracownika w atmosferze niezrozumienia tej decyzji oraz niechęci do pracodawcy. To z kolei przekłada się na negatwyny wizerunke firmy oraz często wrogie działania pracownika, np. zabieranie jej klientów na zasadzie "rewanżu".Staramy się zapobiegać takim sytuacjom wdrażając politykę Outplacementu.

Nasze postępowanie w stosunku do zwalnianych osób charakteryzują dwa aspekty: kompleksowość oraz wysoki stopień zindywidualizowania. Kompleksowość polega na przejęciu na siebie obowiązków zarówno rozmowy z pracownikiem - jak i zadań związanych z przystosowaniem go do zmieniającej się sytuacji zawodowej. Na tym etapie proponujemy taki działania jak doradztwo zawodowe, coaching czy szkolenia, które pozwolą osobie zwolnionej na szybkie wznowienie kariery zawodowej - oraz sprawią, że poczuje się ona "zadbana" przez swojego poprzedniego pracodawcę.

Zindywidualizowanie działań polega na dopasowaniu ich do każdego projektu oraz do potrzeb każdej z osób, które uczestniczą w działaniach outplacementowych. Wspólnym mianownikiem jest tutaj wyłącznie skupienie się na zwalnianej osobie, gdyż w intersie KAŻDEGO pracodawcy jest posiadanie szacunku po stronie byłych pracowników.