Badanie narzędziem MAPP3

Motivational Appraisal of Personal Potential (MAPP3)

"Każda firma straciła dobrych ludzi, którzy po prostu pracowali nie tam, gdzie powinni, a mogliby mieć dużo więcej satysfakcji i sukcesów w pracy, gdyby zostali przesunięci na inne stanowisko w firmie, zamiast być z niej usunięci." Lee Iacocca

Funkcją badania MAPP3 jest identyfikacja motywacji wewnętrznych pracownika, tworzących bazę jego kompetencji oraz możliwości. Kompetencje można zmieniać oraz rozwijać, natomiast leżące u ich podstaw motywacje są względnie stałe. Na podstawie analizy kombinacji poszczegóch motywacji można określać predyspozycje zawodowe oraz przewidywać sposób zachowania się w określowych sytuacjach.

System MAPP3 jest niezastąpiony w:

  • Budowie polityki zarządznia HR w firmie
  • Ocenie kandydatów na etapie rekrutacji
  • Planowaniu ścieżki kariery

Gwarancja efektywności naboru

Wygodne i ujednolicone narzędzie do oceny stopnia dopasowania kandydata do specyfiki miejsca pracy. Trafność zbliżona do Assessment Centre, przy jednoczesnej oszczędności czasu oraz środków.

Motywacja pracownika do pozostania w firmie

Identyfikacja potrzeb i lepszy dobór powierzanych zadań, indywidualnie dobierane działania motywujące, budowanie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Modelowanie efektywnych Struktur

Określanie optymalnego miejsca w strukturze firmy i sugerowanie wzajemnych funkcji w zespołach, sugerownie przydzielania zadań wykonywanych indywidualnie oraz w zespołach.

Zapobieganie konfliktom

Identyfikacja czynników inter- oraz intra-personalnych, które stanowią podstawę potencjalnych konfliktów w zespołach pracowniczych. Sugestie wprowadzenia zmian optymalizacyjnych.