Ocena 360 Stopni

Ocena 360 Stopni to szczegółowy wywiad nt. kompetencji pracowników, zebrany w drodze anonimowych ankiet w ich naturalnym śrowisku pracy. Każdy badany poddany jest ewaluacji przez grupy "otaczających" go osób: podwładnych, zwierzchników, kolegów, klientów. Wypełnia również ankietę związaną z samooceną, którą następnie odnosi się do wyników uzyskanych z innych żródeł. Cały proces jest jedną z najbardziej trafnych metod diagnozy słabych oraz silnych stron członków zespołu, jak również relacji interpersonalnych i świadomości pracowników w kwestii włąsnego rozwoju. Największymi zaletami tego rozwiązania są:

  • Niski koszt jednostkowego badania
  • Niska inwazyjność (wypełnienie ankiet zajmuje niewiele czasu, nie występuje konieczność rezerwacji pomieszczeń i obsługi procesu przez dodatkowych pracowników)
  • Możliwość modyfikacji narzędzia o elementy sugerowane przez pracodawcę (badanie odbywa się przy użyciu naszego autorskiego skryptu komputerowego, dającego nieograniczone możliwości rozbudowy)

Dlaczego właśnie OCena 360 Stopni?

Dokładnie to czego szukasz!

Najbardziej adekwatne narzędzie do określania potrzeb rozwojowych w firmie. Szybka i dokładna ocena kompetencji każdego z pracowników - nie poprzez testy i sztuczne narzedzia, ale poprzez zebranie opinii osób, które wiedzą najwięcej o osobie badanej: jej współpracowników i klientów.

Jenorazowy audyt personalny

Wiesz, że w Twoim zespole coś "zgrzyta" - ale nie umiesz tego zdiagnozować? Ocena 360 Stopni rozwiąże ten problem: przedstawi pogłębione informacje o każdym z pracowników i relacjach pomiędzy nimi, pozwoli precyzyjnie zaplanować interwencje (szkolenia, przesunięcia kadrowe, itp.).

Monitoring HR

Ocena 230 Stopni to doskonałe narzędzie monitorujące kompetencje pracowników oraz procesy interpersonalne na osi czasu. Powtórzony pomiar dostarcza cennych informacji nt. dostosowywania się nowych pracowników do stawianych im wymagań, skuteczności treningów kompetencyjnych czy skuteczności działań HR.